Chủ tịch Tập đoàn Khải Tín bị bắt, lừa đảo bán dự án ma thế nào?

Google News

Lãnh đạo Tập đoàn Khải Tín đã sử dụng thủ đoạn "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, vẽ ra các dự án "ma" bán cho khách hàng.

  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-2
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-3
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-4
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-5
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-6
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-7
  • Chu tich Tap doan Khai Tin bi bat, lua dao ban du an ma the nao?-Hinh-8
Khánh Hoài (T/H)