Chưa khởi công đã hút khách, dự án của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì?

Dự án khu đô thị Thành phố Cà phê được Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên là dự án tổ hợp nhà liên kế, nhà thương mại liên kế, được khởi công xây dựng vào tháng 1/2017.

  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-2
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-3
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-4
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-5
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-6
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-7
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-8
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-9
  • Chua khoi cong da hut khach, du an cua ong Dang Le Nguyen Vu co gi?-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)