Được khen “mở miệng thì ai cũng móc tiền“, Quang Lê giàu cỡ nào?

Google News

Ngoài bất động sản tại Mỹ và Việt Nam, ca sĩ Quang Lê còn sở hữu xế hộp 6 tỷ và đồng hồ kim cương đắt giá.

  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-2
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-3
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-4
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-5
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-6
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-7
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-8
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-9
  • Duoc khen “mo mieng thi ai cung moc tien“, Quang Le giau co nao?-Hinh-10
Hoàng Minh