Gà đen lạ nhất hành tinh, 50 triệu/con vẫn hút đại gia

Google News

Điểm nổi bật của gà Ayam Cemani là “đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong” với đủ lông đen, chân đen, móng đen, mào đen, yếm đen, thịt đen.

  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-2
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-3
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-4
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-5
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-6
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-7
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-8
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-9
  • Ga den la nhat hanh tinh, 50 trieu/con van hut dai gia-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)