Hà Nội: Hàng loạt nhà kho, xưởng có dấu hiệu vi phạm TTXD ở phường Cự Khối?

Nhiều kho, xưởng được quây kín bằng tôn xanh, có dấu hiệu vi phạm TTXD, "mọc" nhan nhản ở khu đất đấu giá thuộc tổ 5, phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội.

 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-2
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-3
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-4
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-5
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-6
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-7
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-8
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-9
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-10
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-11
 • Ha Noi: Hang loat nha kho, xuong co dau hieu vi pham TTXD o phuong Cu Khoi?-Hinh-12
Đoàn Khang