Hé lộ khối bất động sản đồ sộ của Lionel Messi

Lionel Messi sở hữu hàng loạt bất động sản ở Barcelona, Miami, Ibiza và ở quê hương Rosario, Argentina.

  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-2
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-3
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-4
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-5
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-6
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-7
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-8
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-9
  • He lo khoi bat dong san do so cua Lionel Messi-Hinh-10
Hoàng Minh (theo Architecturaldigest)