Hình ảnh xuống cấp đến "khó tin" trong khu tập thể thuộc diện di dời giữa thủ đô

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu di dời người dân ra khỏi các khu tập thể cũ xuống cấp mức D. Dưới đây là tình trạng xuống của các khu tập thể này.

  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
  • Hinh anh xuong cap den
Hoàng Nam