Hứng trọn nắng cả ngày, biệt thự ở Phú Thọ vẫn mát rười rượi

Google News

Nhờ thiết kế sáng tạo và các khu vực có khả năng kết nối cao, những bất lợi của ngôi nhà lại trở thành lợi thế.

 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-2
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-3
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-4
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-5
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-6
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-7
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-8
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-9
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-10
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-11
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-12
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-13
 • Hung tron nang ca ngay, biet thu o Phu Tho van mat ruoi ruoi-Hinh-14
Hoàng Minh (theo Archdaily)