Khang Minh Group rao bán 15% vốn tại APG Energy

Google News

HĐQT CTCP Khang Minh Group (GKM) thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP APG Energy Nghệ An với hình thức bán cổ phần.

Theo đó, tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng là 67 tỷ đồng, tương đương 14,89% vốn điều lệ của APG Energy, đây cũng là toàn bộ số vốn góp của Khang Minh.
Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong năm nay. Công ty ủy quyền cho ông Đặng Việt Lê, Chủ tịch HĐQT, tổ chức triển khai, thực hiện các công việc cần thiết theo quy định.
Khang Minh Group rao ban 15% von tai APG Energy
 Khang Minh Group muốn bán vốn tại APG Energy.
APG Energy được thành lập vào tháng 11/2021, trụ sở tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tính đến hiện tại, vốn điều lệ của công ty là 450 tỷ đồng.
Đầu năm nay, HĐQT CTCP Chứng khoán APG (là cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần Khang Minh Group) thông qua phương án mua hơn 6,5 triệu cổ phần tại APG Energy với giá trị giao dịch hơn 65 tỷ đồng. Ông Lương Thành Trung được cử làm người đại diện phần vốn góp và đề cửa làm thành viên HĐQT công ty APG Energy.
Về hoạt động kinh doanh của Khang Minh Group, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận hơn 118,4 tỷ đồng, tăng 27,44%, lợi nhuận sau thuế hơn 9,6 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Anh Nhi