Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương

Ngoài thu nhập đến từ hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn nguồn thu đến từ hoạt động kinh doanh.

 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
 • Khoi tai san
Hoàng Minh