Kiến trúc độc đáo trong dinh thự Bảo Đại ở Hải Phòng

Google News

Dinh thự Bảo Đại ở Đồ Sơn (Hải Phòng) được xây theo hình bác giác, mang kiến trúc Pháp đặc trưng gồm 2 tầng và 1 hầm.

 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-2
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-3
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-4
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-5
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-6
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-7
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-8
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-9
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-10
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-11
 • Kien truc doc dao trong dinh thu Bao Dai o Hai Phong-Hinh-12
Hoàng Minh (tổng hợp)