Loại ba đối thủ, Việt Nguyên trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng

Google News

Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên vừa trúng gói thầu cung cấp trụ bê tông ly tâm và cấu kiện do Công ty Điện lực Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Gói thầu số 08-2024: Cung cấp trụ bê tông ly tâm (BTLT) và cấu kiện có giá hơn 21,5 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi, hoàn thành mở thầu lúc 7 giờ 31 ngày 21/12/2023 với 4 nhà thầu dự thầu, gồm: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Đồng Nai, Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên, Liên danh Năng lượng 504 - Hà Giang Phước Tường và Công ty TNHH Thái Bình.

Kết quả mở thầu, Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Đồng Nai dự thầu với giá 15.682.065.131 đồng; Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên dự thầu với giá 13.726.001.355 đồng; Liên danh Năng lượng 504 - Hà Giang Phước Tường dự thầu với giá 14.333.000.000 đồng và Công ty TNHH Thái Bình dự thầu với giá 14.289.748.000 đồng. Cả 4 nhà thầu được đánh giá đạt kỹ thuật.

Loai ba doi thu, Viet Nguyen trung goi thau hon 13 ty dong
 Biên bản E-HSĐXTC Gói thầu số 08-2024: Cung cấp trụ bê tông ly tâm và cấu kiện.

Ngày 29/1/2024, ông Trần Văn Thuận ký quyết định số 1217/QĐ-ĐLPC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08-2024: Cung cấp trụ bê tông ly tâm và cấu kiện thuộc dự án: Mua sắm trụ BTLT phục vụ các công trình ĐTXD, SXKD năm 2024. Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên; giá trị trúng thầu (thuế suất 10%): 13.726.001.355 đồng; giá hợp đồng: 13.476.437.694 đồng; thời gian thực hiện Hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Hồi tháng 11/2023, ông Trần Văn Thuận cũng ký quyết định số 11446/ QĐ-ĐLPC, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Mua sắm trụ BTLT phục vụ các công trình ĐTXD, SXKD năm 2024.

Loai ba doi thu, Viet Nguyen trung goi thau hon 13 ty dong-Hinh-2
 Một phần quyết định số 1217/QĐ-ĐLPC, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08-2024: Cung cấp trụ bê tông ly tâm và cấu kiện thuộc dự án: Mua sắm trụ BTLT phục vụ các công trình ĐTXD, SXKD năm 2024.

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên (Công ty Việt Nguyên) là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình điện (địa chỉ số 396 Đường Phan Bội Châu, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) được thành lập ngày 16/02/2001, tham gia mạng đấu thầu quốc gia ngày 06/10/2015 do ông Nguyễn Thế An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện pháp luật).

Đến nay, Công ty Việt Nguyên đã tham gia 124 gói thầu, trúng 68 gói, trượt 52 gói, 3 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Đã từng đấu 71 nhà thầu trong 84 gói thầu, từng liên danh với 5 nhà thầu trong 6 gói thầu, có quan hệ với 20 bên mời thầu.

Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Việt Nguyên đến nay đạt hơn 348,2 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 316 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt gần 39 tỷ đồng. Các địa phương mà công ty này tham gia đấu thầu nhiều nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông.

Công ty Việt Nguyên là nhà thầu “quen mặt” của Công ty Điện lực Đắk Lắk và Công ty Điện lực Đắk Nông. Từ năm 2016 đến nay, Công ty Việt Nguyên đã trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn tại 2 đơn vị này. 

Trong năm 2021, Công ty Việt Nguyên đã trúng 5 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Lắk và 4 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Nông; năm 2022, Công ty Việt Nguyên đã trúng 3 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Lắk và 1 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Nông và năm 2023, Công ty Việt Nguyên đã trúng 4 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Lắk và 3 gói thầu tại Công ty Điện lực Đắk Nông.

 

 
Hữu Thông