Loài cây ở Việt Nam nghe tên đã thấy nghèo, nay là “mỏ vàng” bán thu tiền triệu

Trước đây thứ quả này gắn với bữa cơm người nghèo, từng bị chặt bỏ vì không mang lại giá trị kinh tế. Giờ đây, trái bần đã lên đời thành đặc sản, còn xuất khẩu ra cả nước ngoài.

Theo Chi Phan/Dân Việt