Phần bỏ đi của cây dứa là đặc sản hiếm bán tiền triệu

Có một bộ phận trên cây dứa nhiều người nghĩ bỏ đi, nhưng thực chất nó là món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng của Hậu Giang.

Theo Chi Phan/Danviet