Phòng nghỉ 10 m2 giá hơn 200 USD ở sân bay Changi

Google News

Phòng nghỉ của khách sạn Yotelair tại sân bay Changi (Singapore) có diện tích nhỏ nhưng giá không hề rẻ, lên đến 225 USD/đêm.

  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-2
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-3
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-4
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-5
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-6
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-7
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-8
  • Phong nghi 10 m2 gia hon 200 USD o san bay Changi-Hinh-9
Theo An Ngọc/Zingnews