Sầu riêng Musang King 3 triệu đồng/quả ngon cỡ nào?

Sầu riêng Musang King chín rụng tại Cần Thơ có giá bán lên tới 3 triệu đồng/quả nhưng cũng không dễ mua được.

  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-2
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-3
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-4
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-5
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-6
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-7
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-8
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-9
  • Sau rieng Musang King 3 trieu dong/qua ngon co nao?-Hinh-10
Hoàng Minh