Siết chặt quản lý các sàn thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động TMĐT bổ sung giấy phép kinh doanh.

Theo đó, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác nhận đăng ký website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT và đang hoạt động mà chưa có giấy phép kinh doanh cập nhật hồ sơ, bổ sung giấy phép kinh doanh trước ngày 1/1/2023. Để cung cấp dịch vụ TMĐT tại Việt Nam, thương nhân, tổ chức nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương trong vòng 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Các sàn giao dịch TMĐT Việt Nam phải có trách nhiệm xác thực danh tính của những thương nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng hóa trên sàn giao dịch TMĐT của mình.
  
Theo Quochoitv