"Soi” kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo Hà Nội vừa chốt

Theo phương án vừa chốt, cầu Trần Hưng Đạo dài 900m với kết cấu vòm có 2 đường cong tiếp xúc nhau, vị trí trụ cầu bố trí các đài vọng cảnh.

Hoàng Minh