Thành phố ở Việt Nam mới thành lập 1 năm, dân thu nhập "khủng" hơn 440 triệu/người/năm

Thành phố này có thu nhập bình quân đầu người cao với nền tảng kinh tế hứa hẹn nhiều dư địa phát triển.

  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
  • Thanh pho o Viet Nam moi thanh lap 1 nam, dan thu nhap
Theo Nghi Dung/Tạp chí điện tử nông thôn