Tò mò mít ruột đỏ hơn 100.000 đồng/kg thương lái lùng mua từng quả

Google News

Mít ruột đỏ Indo tăng giá đến hơn 100.000 đồng/kg, thương lái đi lùng mua từng quả nhưng nhà vườn cắt không kịp bán.

  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-2
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-3
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-4
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-5
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-6
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-7
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-8
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-9
  • To mo mit ruot do hon 100.000 dong/kg thuong lai lung mua tung qua-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)