Vietjet chào bán 34,8 triệu cổ phiếu thu khoảng 4.698 tỷ đồng

Theo kế hoạch Vietjet dự kiến chào bán 34,8 triệu cổ phiếu thu về khoảng 4.698 tỷ đồng. Trong đó sẽ dùng 1.136 tỷ đồng để đầu tư, thuê, mua tàu bay.

Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thanh Hà vừa ký Nghị quyết thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ Vietjet năm 2022.
Vietjet chao ban 34,8 trieu co phieu thu khoang 4.698 ty dong
Vietjet chào bán 34,8 triệu cổ phiếu để thuê, mua tàu bay - Ảnh: Vietjetair.com 
Theo đó, Vietjet dự kiến phát hành 34,8 triệu cổ phần (tương đương 6,43% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành) với giá chào bán là 135.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Vietjet này sẽ được để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh của Vietjet.
Cụ thể, mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này là để Vietjet đầu tư, PDP, thuê, mua tàu bay 1.136 tỷ đồng; Đầu tư, thuê, mua động cơ, trang thiết bị, sửa chữa tàu bay 1.242 tỷ đồng; Bổ sung nguồn thanh khoản và vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Vietjet 2.320 tỷ đồng.
Như vậy, tổng cộng kế hoạch sử dụng vốn của Vietjet là 4.698 tỷ đồng, và được dự kiến giải ngân Quý 4/2022-Q1/2023.
Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án, phía Vietjet sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của mình hoặc đi vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn trên.
Vietjet cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện nay tại công ty là 16,82%, trong khi đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 34%. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định, Vietjet sẽ thực hiện tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 30% cho đến thời điểm hoàn tất đợt phạt hành.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán là dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo các tiêu chí như: Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư, nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước được thành lập hợp pháp và hoạt động theo luật pháp nước sở tại; Các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không, công nghệ tài chính hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.
Hiện tại Vietjet đang có vốn điều lệ 5.416 tỷ đồng và có thể nâng quy mô lên tối đa 5.764 tỷ đồng sau phương án phát hành trên.
Minh Quang