Vừa ra mắt, iPhone 11 đã bị “chế nhạo” thậm tệ

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Bộ camera góc siêu rộng của iPhone 11 được người dùng ví như chuột Mickey, bếp từ, quả dừa....
 

  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi
  • Vua ra mat, iPhone 11 da bi