Ảnh: Những nhân vật tiêu biểu trong Cách mạng tháng Mười Nga

Tâm Anh (theo Sparknotes) -

(Kiến Thức) - Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Leon Trotsky... là những nhân vật tiêu biểu trong Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại - sự kiện gây chấn động thế giới.

  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-2
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-3
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-4
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-5
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-6
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-7
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-8
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-9
  • Anh: Nhung nhan vat tieu bieu trong Cach mang thang Muoi Nga-Hinh-10