Cảnh nhếch nhác chờ sập ở Khu tập thể C5 Quỳnh Mai

Theo Lao Động -

Ngay giữa lòng thủ đô vẫn đang tồn tại những khu tập thể tồi tàn, cũ nát chẳng khác nào những khu “ổ chuột”, trong đó có Khu tập thể C5 Quỳnh Mai.