Đà Nẵng sắp đấu giá 158 lô đất "vàng" ở Cẩm Lệ - Hoà Vang

Đ.N -

(Kiến Thức) - Trong tháng 1/2016, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 158 lô trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang.

UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 158 lô đất trên địa bàn phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ và xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang.
Các lô đất này bao gồm: 14 lô đường 10,5m, 73 lô đường 7,5m thuộc Khu E mở rộng Khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ; và 71 lô đường 5,5m thuộc khu A khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, diện tích mỗi lô đất là 100m2.
 
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao việc xử lý việc bán đấu giá đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thực hiện; đơn vị thực hiện phiên đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thuộc Sở Tư pháp.
Việc đấu giá sẽ tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín liên tục; bước giá áp dụng cho mỗi vòng bỏ giá bằng 100.000 đồng/m2; phí tham gia 200.000 đồng/lô. Người tham gia phải đặt trước số tiền tương đương 15% tổng giá trị lô đất tính theo giá khởi điểm.
Đối tượng được tham gia đấu giá gồm hộ gia đình, cá nhân, có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.
Dự kiến thời gian tổ chức bán đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 1/2016.