Đất đường Minh Khai được bồi thường 84,36 triệu đồng/m2

Đông Nhiên -

(Kiến Thức) - Đó là thông tin trong Quyết định mới của UBND TP HN về hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường GPMB khu vực Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động - dự án đường vành đai II.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường GPMB khu vực Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động thuộc dự án đường vành đai II.
 UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường GPMB khu vực Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động - dự án đường vành đai II.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội – Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Quyết định 368/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II từ đoạn cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (Km0 – Km0+840) thuộc quận Hai Bà Trưng.
Theo Quyết định này, mức giá đất ở cao nhất là 84,36 triệu đồng/m2 thuộc vị trí 1 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) có hệ số điều chỉnh là 2,14 lần so với giá đất ở quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội.
Hệ số điều chỉnh giá đất ở ở vị trí thứ 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường), giá đất ở sẽ được điều chỉnh hệ số là 2,18 lần so với quy định , số tiền tương ứng với giá đất ở sẽ là 45,91 triệu đồng/m2.
Hệ số điều chỉnh giá đất ở ở vị trí 3, vị trí 4 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) giá đất ở sẽ được điều chỉnh theo hệ số là 2,09 lần so với giá đất ở quy định, theo đó số tiền tương ứng với giá đất ở là 35,86 triệu đồng/m2.
Còn đối với vị trí 1 đường Kim Ngưu giá đất ở sẽ được điều chỉnh theo hệ số là 2,03 lần so với giá đất ở, sô tiền tương ứng với giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m2.
Đồng thời, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ chịu trách nhiệm việc tính vị trí thửa đất và nguồn gốc sử dụng đất để lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ việc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động theo quy định.