Cân tài hai Thủ tướng đang tranh giành quyền điều hành đất nước Haiti

Sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát, hai Thủ tướng nước này - Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và Thủ tướng được bổ nhiệm Ariel Henry - đang tranh giành quyền điều hành đất nước.

 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-2
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-3
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-4
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-5
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-6
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-7
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-8
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-9
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-10
 • Can tai hai Thu tuong dang tranh gianh quyen dieu hanh dat nuoc Haiti-Hinh-11
Thiên An