Giao tranh dữ dội, Israel - Hamas thiệt hại ra sao?

Các cuộc không kích "ăn miếng trả miếng" giữa Quân đội Israel và phong trào Hamas những ngày qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều công trình bị phá hủy,...

 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-2
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-3
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-4
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-5
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-6
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-7
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-8
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-9
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-10
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-11
 • Giao tranh du doi, Israel - Hamas thiet hai ra sao?-Hinh-12
Thiên An (T.H)