Toàn cảnh đại dịch COVID-19 “phủ bóng” toàn cầu trong tháng 3/2020

Thiên An -

(Kiến Thức) - Cuộc chiến chống dịch COVID-19 là vấn đề quan trọng nhất trên toàn thế giới hiện nay.

 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-2
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-3
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-4
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-5
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-6
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-7
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-8
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-9
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-10
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-11
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-12
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-13
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-14
 • Toan canh dai dich COVID-19 “phu bong” toan cau trong thang 3/2020-Hinh-15