Trước nguy cơ “mất ghế”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bao lần phải hầu tòa?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đứng trước nguy cơ phải rời khỏi chiếc ghế quyền lực sau 12 năm lãnh đạo liên tiếp. Trong thời gian cầm quyền, ông từng phải ra hầu tòa nhiều lần vì các cáo buộc tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm,...

  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-2
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-3
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-4
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-5
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-6
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-7
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-8
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-9
  • Truoc nguy co “mat ghe”, Thu tuong Israel Benjamin Netanyahu bao lan phai hau toa?-Hinh-10
An An (T.H)