Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan của Nga” hơn 13,8 tỷ đồng

Tại thị trường Nga, mẫu xe SUV siêu sang Aurus Komendant 2023 có mức giá khởi điểm từ 33,7 triệu Ruble (tương đương khoảng 13,88 tỷ đồng).

 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-2
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-3
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-4
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-5
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-6
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-7
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-8
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-9
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-10
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-11
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-12
 • Aurus Komendant 2023 - “Rolls-Royce Cullinan cua Nga” hon 13,8 ty dong-Hinh-13
Thanh Nguyễn