Ngắm Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui trần” siêu sang Nga

Google News

Thương hiệu ôtô Aurus được xem như "xe siêu sang Rolls-Royce của Nga", được điều hành bởi Viện nghiên cứu Khoa học Ôtô và Động cơ Trung ương Nga.

  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-2
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-3
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-4
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-5
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-6
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-7
  • Ngam Aurus Senat Convertible - “Rolls-Royce mui tran” sieu sang Nga-Hinh-8
Thảo Mai