Đại gia nào sở hữu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 65 tỷ ở Việt Nam?

Google News

Trên tổng số 25 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity được sản xuất trên toàn thế giới, đã có tới 2 chiếc đang lăn bánh tại Việt Nam.

 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-2
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-3
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-4
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-5
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-6
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-7
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-8
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-9
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-10
 • Dai gia nao so huu Rolls-Royce Phantom Tranquillity hon 65 ty o Viet Nam?-Hinh-11
Thảo Mai