Avatr 07 lộ thông số kỹ thuật, giá bán khoảng 34.600 USD

Google News

Avatr 07 2024 là phương tiện sử dụng năng lượng mới cỡ trung có sẵn với các biến thể BEV và EREV, trong đó, công suất tối đa mạnh nhất của xe có thể lên đến 590 mã lực.

 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-2
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-3
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-4
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-5
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-6
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-7
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-8
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-9
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-10
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-11
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-12
 • Avatr 07 lo thong so ky thuat, gia ban khoang 34.600 USD-Hinh-13
Nguyễn Chung