Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition cán mốc 300 dặm/giờ

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Không phải siêu xe Hennessey với chiếc Venom F5, không phải SSC Tuatara hay Koenigsegg với siêu phẩm Jesko vừa ra mắt, chiếc xe đầu tiên đạt tốc độ trên 300 dặm/giờ (mph) lại là một chiếc Bugatti Chiron.
 

  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-2
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-3
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-4
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-5
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-6
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-7
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-8
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-9
  • Bugatti Chiron Super Sport 300 Edition can moc 300 dam/gio-Hinh-10