Chiếc Porsche 930 Turbo "ông cụ" hơn 40 tuổi của Đặng Lê Nguyên Vũ

Google News

Mặc dù có tuổi đời hơn 40 năm, nhưng chiếc Porsche 930 Turbo đời 1980 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn có ngoại hình rất mới và vận hành tốt nhờ được bảo dưỡng kỹ lưỡng.

  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
  • Chiec Porsche 930 Turbo
Thảo Mai