Jerrari - "đứa con lai" độc nhất của Ferrari 365GT và Jeep Wagoneer

Chiếc xe kỳ lạ này có thể được coi là SUV Ferrari đầu tiên trong lịch sử, nó có tên gọi Jerrari. Đây dược xem là "đứa con lai" độc nhất thế giới của Ferrari 365GT và Jeep Wagoneer.

  • Jerrari -
  • Jerrari -
  • Jerrari -
  • Jerrari -
  • Jerrari -
  • Jerrari -
Phương Thảo