Lamborghini Aventador 50th Anniversario kịch độc "làm dâu" xứ Huế

Sau một thời gian nằm tại đại lý tư nhân, mới đây, bản độ Lamborghini Aventador "kịch độc" này đã được bàn giao cho vị chủ nhân mới, là một đại gia xứ Huế.

  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
  • Lamborghini Aventador 50th Anniversario kich doc
Nguyễn Chung