Lamborghini Aventador SVJ Roadster hơn 50 tỷ màu độc nhất Việt Nam

Trên thế giới chỉ có đúng 863 chiếc Aventador SVJ Roadster, gồm 800 chiếc bản chuẩn và 63 chiếc bản đặc biệt. Chiếc trong bài thuộc bản tiêu chuẩn và là SVJ mui trần thứ 2 về Việt Nam.

  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-2
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-3
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-4
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-5
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-6
  • Lamborghini Aventador SVJ Roadster hon 50 ty mau doc nhat Viet Nam-Hinh-7
Nguyễn Chung