Mazda CX-90 cập bến Đông Nam Á, rẻ như Hyundai Palisade ở Việt Nam

Google News

Việc mẫu xe SUV Mazda CX-90 2024 ra mắt ở thị trường Philippines khá bất ngờ vì nó được phát triển chủ yếu dành cho thị trường Bắc Mỹ.

 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-2
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-3
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-4
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-5
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-6
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-7
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-8
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-9
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-10
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-11
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-12
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-13
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-14
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-15
 • Mazda CX-90 cap ben Dong Nam A, re nhu Hyundai Palisade o Viet Nam-Hinh-16
Nguyễn Chung