Minh Nhựa "khoe hàng" dàn xe sương sương hơn 80 tỷ, vắng Pagani Huayra

Trong khi hàng đầu tiên bao gồm 3 chiếc xe đại diện cho các thương hiệu xe siêu sang hàng đầu của thế giới thì hàng thứ 2 lại là SUV gầm cao máy thoáng mà Minh Nhựa rất chuộng trong vài năm qua.

  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
  • Minh Nhua
Thảo Mai