Mustang Dark Horse 2024 hoá "quái vật" nhờ Hennessey Performance

Google News

Hennessey đã bổ sung bộ siêu nạp mới cùng với hệ thống nạp lưu lượng cao, kim phun nhiên liệu tốt hơn và bơm nhiên liệu nâng cấp để tăng thêm 70% sức mạnh cho chiếc Mustang Dark Horse 2024 mới.

  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
  • Mustang Dark Horse 2024 hoa
Nguyễn Chung