Porsche Cayenne 2022 thêm gói tùy chọn Platinum Edition 1.350 USD

Google News

Hãng xe Porsche đã khá chiều lòng khách hàng khi bổ sung thêm gói tùy chọn Platinum Edition trên cả hai biến thể Cayenne 2022 và Cayenne Coupe 2022.

  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-2
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-3
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-4
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-5
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-6
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-7
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-8
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-9
  • Porsche Cayenne 2022 them goi tuy chon Platinum Edition 1.350 USD-Hinh-10
Nguyễn Chung