Porsche Cayenne 2024 từ 5,5 tỷ tại Việt Nam, có gì "đấu" Lexus RX?

Google News

Sau 5 tháng ra mắt tại triển lãm ôtô Thượng Hải, phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của Porsche Cayenne thế hệ thứ 3 đã chính thức “cập bến” Việt Nam.

  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
  • Porsche Cayenne 2024 tu 5,5 ty tai Viet Nam, co gi
Tâm Võ