Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” mạnh tới 730 mã lực

Google News

Với sức mạnh lên đến 729 mã lực, Porsche Cayman Turbo E-Hybrid 2024 trở thành một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Porsche.

  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-2
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-3
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-4
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-5
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-6
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-7
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-8
  • Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, SUV “xanh” manh toi 730 ma luc-Hinh-9
Thảo Nguyễn