Quế Ngọc Hải "đặt gạch" Porsche Macan 2022 từ 2,99 tỷ đồng

Google News

Cầu thủ Quế Ngọc Hải là một trong những khách mời đặc biệt trong sự kiện ra mắt mẫu xe SUV thể thao Porsche Macan 2022 tại Việt Nam.

  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
  • Que Ngoc Hai
Tâm Võ