Sau Koenigsegg Regera trăm tỷ, Hoàng Kim Khánh tậu Bentley S2

Vẫn còn chưa công bố Koenigsegg Regera tră tỷ, nhưng mới đây đại gia Hoàng Kim Khánh lại chốt đơn chiếc Bentley S2 Continental Flying Spur hơn 60 năm tuổi.

  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-2
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-3
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-4
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-5
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-6
  • Sau Koenigsegg Regera tram ty, Hoang Kim Khanh tau Bentley S2-Hinh-7
Thảo Mai