Toyota Crown "bộ trưởng" vài trăm triệu gắn biển 51K-888.88 hơn 15 tỷ?

Google News

Chiếc biển số 51K-888.88 mới được người trúng đấu giá hoàn thành các nghĩa vụ tài chính 1 tuần, nếu biển siêu VIP này thật sự đăng ký trên Toyota Crown đời cũ, đây có thể xem là màn chơi rất ấn tượng của đại gia Hà Nội.

 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
 • Toyota Crown
Nguyễn Anh