Vén màn Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nhỏ xinh

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Mẫu xe Volkswagen Nivus 2021 mới này là mẫu crossover lai coupe được phát triển tại Brazil để dành cho khu vực Nam Mỹ và một số thị trường quốc tế khác, bao gồm châu Âu.

  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-2
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-3
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-4
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-5
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-6
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-7
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-8
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-9
  • Ven man Volkswagen Nivus 2021, crossover lai coupe nho xinh-Hinh-10