Vừa mua Porsche Macan 2022 trúng biển “VIP”, đã rao bán 5,2 tỷ đồng

Google News

Chiếc xe Porsche Macan 2022 này đã ra biển số Hà Nội và vừa được lên sàn xe cũ. Đáng chú ý là nó chỉ mới lăn bánh 33km.

  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-2
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-3
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-4
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-5
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-6
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-7
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-8
  • Vua mua Porsche Macan 2022 trung bien “VIP”, da rao ban 5,2 ty dong-Hinh-9
Nguyễn Bắc